รัฐมนตรีช่วยฯ สาธิต ขอบคุณมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ร่วมสร้างไอซียูสนาม

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ให้กับ ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ นพ.ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ เพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัย COVID-19 ในการจัดตั้ง หอผู้ป่วยวิกฤต I.C.U.สนามของโรงพยาบาลราชวิถี ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

มอบ 1 แสน สู้โควิด-19 ให้ รพ.ธรรมศาสตร์

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาค จำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสู้ภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ รศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติรับมอบ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ช่วยเหลือโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสู้ภัยโควิด

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสู้ภัย COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว อ.เมือง จ.สระแก้ว โอกาสนี้ นายแพทย์วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ กรรมการและผู้ช่วยเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชให้เกียรติรับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.นนทบุรี
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

ห่วงใยกลุ่มเปราะบาง บริจาคช่วยเหลือผู้พิการสู้ภัยโควิด

มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มอบเงินบริจาคจำนวน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุนสู้ภัย COVID-19 ให้กับสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ บ้านราชาวดีหญิง จ.นนทบุรี โอกาสนี้ นางสาวสราญภัทร อนุมัติราชกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้เกียรติรับมอบ ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ถนนราชวิถี เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร