Written by :

Posted on :

Tags :

งานสานสัมพันธ์นักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26)

ภายใต้การบริหารงานของ
• นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์
• นายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
Events
นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ร่วมงานเลี้ยงที่ ดร.ศักดิ์ชาย ศรีมานพ (พี่เถ่า) ประธานนักศึกษา ปปร.25 ต้อนรับน้องใหม่ ปปร.26 โดยมีประธานรุ่น พล.ต.อ. มนตรี ยิ้มแย้ม ที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.เทวัญ ลิปตพัลลภ ประธานรุ่นและคณะนักศึกษา ปปร.24 ร่วมงานอย่างอุ่นหนาฝาคั่งที่ รร.มิราเคิล แกรนด์ หลักสี่ เมื่อค่ำวันที่ 27 ก.ค. 2565
ประมวลภาพ