สามารถติดต่อสมาคมผ่านทางช่องทางต่อไปนี้

หรือสามารถส่งข้อความผ่านกล่องข้อความด้านล่าง

โทรศัพท์

คุณพัชรี เนียมสวัสดิ์
081-4714777

ที่อยู่ที่ติดต่อได้

เลขที่ 120 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

อีเมลล์

kpi.society@outlook.com

สามารถติดต่อสมาคมผ่านทางช่องทางด้านล่าง

เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับตามรายละเอียดที่ได้รับ