ทำเนียบ
องค์กรและศิษย์เก่าดีเด่น
Hall of Fame

องค์กรดีเด่น

รายชื่อองค์กรดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2565

ศิษย์เก่าดีเด่น

รายชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปีพ.ศ. 2565

ดร.วิกร ภูวพัชร์

● ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) และบริษัทในเครือ

ประมวลภาพงานรับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น

ภาพภายในงานประจำปีพ.ศ. 2565

ภาพรับรางวัลประจำปีพ.ศ. 2565