Written by :

Posted on :

Tags :

ประชุมการเตรียมความพร้อมงาน 5 กันยาฯ 2/2565

ภายใต้การบริหารงานของ
• นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์
• นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์
• เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์
• เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ
News
,
Notice
ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น ที่ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 5 กันยายน วันสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก
เพื่อให้การจัดงานมีความพร้อมสมบูรณ์ที่สุด ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทุกฝ่ายได้รายงานความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมของงานให้ที่ประชุมได้รับทราบ ตั้งแต่จุดคัดกรองตรวจ ATK และลงทะเบียน การต้อนรับทั้งภายนอก-ภายในงาน อาหารและเครื่องดื่ม การจัดเตรียมสถานที่ ของที่ระลึก รางวัล การแสดง สปอนเซอร์ และการถ่ายทอดสดผ่านเพจสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในวันที่ 5 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 17:30 น. จนจบงาน
สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน ที่ห้องรอยัลจูบิลี่บอลรูม อาคารอิมแพ็คเมืองทองธานี ทางคณะกรรมการจัดงานได้อำนวยความสะดวกให้ลงทะเบียนก่อนร่วมงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยา 2565 จนถึงวันงาน และขอความร่วมมือตรวจ ATK ก่อนเข้าร่วมงาน 12 ชั่วโมง เพื่อให้ทุกท่านสบายใจปลอดภัย ห่างไกลจากโควิด19
#5กันยาวันสถาบันพระปกเกล้า
#สถาบันพระปกเกล้า
#KPI
#สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
#KPIS
#สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
ประมวลภาพกิจกรรม