Written by :

Posted on :

Tags :

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2565

News
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น. ที่ห้อง 5 กันยา อาคารเรียนสถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะการจัดงาน 5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี ซึ่งภายหลังการจัดงาน มีการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกความประทับใจงาน 5 กันยายน วันสถาบันพระปกเกล้าออกมาในรูปเล่มที่สวยงาม เป็นที่ระลึกมอบให้ ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมกันนี้ท่านนายกสมาคม ได้แจ้งพร้อมเรียนเชิญคณะกรรมการจัดงานทุกท่านเข้าร่วมงาน THANK YOU PARTY วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565 เวลา 17:30 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 (ลุ้นรับของรางวัลพิเศษมากมาย) และเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล(PDPA)จึงจะเดินหน้าปรับปรุงฐานข้อมูลสมาชิกสมาคม พร้อมจัดทำ KPIS Society Platform สำหรับสมาชิกสมาคม และแนวคิดบัตรแห่งความสุข บัตรเครดิตที่จะมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกสมาคม ร่วมกับการเดินหน้าโครงการจิตอาสา บริจาคโลหิตด้วยหัวใจหนึ่งคนให้สามคนรับ และการต่อยอด CSR เนคไทสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าไปในโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
ซึ่งคุณภารดี วรเกริกกุลชัย กรรมการบริหารสมาคม ได้บริจาคเงินให้มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า 100,000 บาท สำหรับจัดซื้ออุปกรณ์ทางการเเพทย์(กายภาพบำบัด)ที่ยังขาดเเคลนอยู่ มอบให้ รพ. ค่ายกฤษณ์ สีวะรา โดย จะจัดส่งมอบในวันที่ 21 ตุลาคม 2565 ในนาม สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และคุณภารดี วรเกริกกุลชัย ทางสมาคมฯ จึงขอร่วมอนุโมทนาบุญมาในโอกาสนี้
ประมวลภาพกิจกรรม