Written by :

Posted on :

Tags :

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2565

News
ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้
- เชิญชวนร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2565
- สรุปการจัดงาน Thank you party วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม 2565
- การจัดทำเสื้อแจ็คเก็ตสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่สามารถใช้งานได้ทั้ง 2 ด้าน
- การจัดทำบัตรเครดิตแห่งความสุข แห่งความภาคภูมิใจ KTC KPIS SIGNATURE ของสมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า
เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับสมาชิกจากร้านค้าพันธมิตรของ KTC กว่า 2,000 แห่ง พร้อมร้านค้าของสมาชิกซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ และผู้บริหารองค์กร รวมทั้งเป็นการสร้างความสัมพันธ์ สร้างเครือข่าย และความยั่งยืน โดยมีวิธีการสมัครง่ายๆ ไม่ยุ่งยาก
- ฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ รายงานความคืบหน้า
1.การมอบเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อ เครื่องช็อคเวฟ เตียงนวดแผนไทย ให้รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะราในวันที่ 21 ตุลาคม 2565
2.การมอบบ้าน และของใช้ในบ้าน ตามโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” สำหรับคนพิการ และผู้ยากไร้เพื่อลดความเหลื่อมล้ำให้พี่น้องประชาชนที่ จ.สกลนครในวันที่ 22 ตุลาคม 2565
3.การประสานความร่วมมือกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในโครงการ “ผ่าตัดเพื่อช่วยเหลือเด็กปากแหว่งเพดานโหว่” ที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 พร้อมกันนี้จะมีการให้ความรู้เชิงวิชาการในการป้องกันการเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ สำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ รวมถึงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษากับเด็กนักเรียนโรงเรียนสรรพวิทยาคม เพื่อป้องกันการท้องก่อนวัยอันควร (คุณแม่วัยใส)
- การจัดทำนามบัตรคณะกรรมการบริหารสมาคม ในช่วงท้ายการประชุมท่านนายกกิตติมศักดิ์ยังคงเน้นย้ำปรัชญาการทำงานของสมาคม “สามัคคี คือ พลัง”
ประมวลภาพกิจกรรม