Written by :

Posted on :

Tags :

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า,มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และคณะได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเปิดสวนสุขภาพ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

News
สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า,มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และคณะได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเปิดสวนสุขภาพ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. ที่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา

พล.ต. ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 มอบหมายให้ พ.อ. ระลึก คนใหญ่ รอง ผบ.มทบ.29 ให้การต้อนรับ สว.มหรรณพ เดชวิทักษ์, ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษา ปศส 19 นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี และคุณอรสา ขาวงาม และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า
เพื่อส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเปิดสวนสุขภาพ ร.พ. ค่ายกฤษณ์สีวะรา มอบเป้อุปกรณ์การเรียนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ค่ายกฤษณ์สีวะรา และเครื่องคอมพิวเตอร์ 3 เครื่อง ให้นักเรียนโรงเรียนบ้านฮางโฮง ประชาอุทิศ และเยี่ยมชมศูนย์แพทย์ทางเลือก รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา
ประมวลภาพกิจกรรม