Written by :

Posted on :

Tags :

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7/2565

News
ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งพระปกเกล้า ครั้งที่ 7/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ - ประธานเล่าให้ที่ประชุมเห็นภาพบรรยากาศในการเข้าร่วมงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 20 ปี “ราตรีไกลกังวล” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้รับทราบข้อมูลการเสด็จประพาสแคนาดาเพื่อรักษาพระเนตร และเรื่องราวอีกมากมายที่น่าสนใจ ซึ่งทางพิพิธภัณฑ์จะมีการจัดงาน เพื่อให้ข้อมูลความรู้กับผู้ที่สนใจในโอกาสต่อไป โดยสมาคมฯ จะประสานการทำงาน และประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกสมาคมฯ และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ - ประธานแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบถึงการดำรงตำแหน่ง เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าของ อาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ ที่เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ซึ่งทางสมาคมฯอยู่ระหว่างประสานขอเข้าพบแสดงความยินดี พร้อมหารือเรื่องการเดินหน้าโครงการบริจาคโลหิต 1 คนให้หลายคนรับ ช่วยต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ เพื่อขออนุมัติใช้สถานที่จัดงานต่อไป - หารือเรื่องการจัดงาน “ 5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า “ ประจำปี 2566 ที่ยังคงใช้สถานที่เดิม คือ ห้องรอยัล จูบิลี่ อิมแพค เมืองทองธานี เพราะเป็นสถานที่ที่เหมาะสม เพียงพอรองรับจำนวนผู้เข้าร่วมงานได้อย่างสะดวก - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศรายงานความคืบหน้าการจัดทำบัตรเครดิตแห่งความสุขร่วมกับ KTC เพื่อประโยชน์สูงสุดที่สมาชิกจะได้รับ ทั้งคะแนนที่ได้จากการใช้บัตร และสิทธิประโยชน์ สิทธิพิเศษต่างๆ และรายงานความคืบหน้าการจัดการฐานข้อมูลสมาชิกให้รัดกุม เป็นความลับ พร้อมจัดเตรียมระบบการประชุมแบบ Online เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งานต่อไป
- เลขาธิการ แจ้งความคืบหน้าการจัดการแข่งขันกอล์ฟสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ชิงถ้วยประธานรัฐสภา พณฯ ชวน หลีกภัย ในวันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ณ สนามกรุงเทพกรีฑา ซึ่งตอนนี้มีผู้ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม พร้อมเชิญชวนกรรมการบริหารทุกท่านเข้าร่วมงานเลี้ยงตั้งแต่ เวลา 17:00 น. เพื่อร่วมให้การต้อนรับนักกอล์ฟที่ลงแข่ง และสานความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกสมาคมให้แน่นแฟ้นต่อไป - กำหนดจัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 18:00 น. ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือถึงการปรับข้อบังคับการประชุม และการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ - ฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร รายงานความคืบหน้าการจัดทำวารสารสมาคมที่คาดว่าจะปิดเล่ม และแถลงข่าวได้ ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - ฝ่ายสาธารณประโยชน์รายงานความคืบหน้า โครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” ซึ่งวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2566 จะมีการลงพื้นที่ จ.สกลนคร และจ.นครพนม เพื่อส่งมอบบ้านหลังอีก 3 หลัง พร้อมนำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับการสนับสนุนจากสมาชิกสมาคม ส่งมอบให้กับชาวบ้านต่อไป สำหรับการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งต่อไป จะจัดขึ้นในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประมวลภาพกิจกรรม