Written by :

Posted on :

Tags :

การจัดงานแข่งขันกอล์ฟในครั้งนี้ มีนักกอล์ฟเข้าร่วม 164 ท่าน ทั้งหมด 41 ก๊วน แบ่งเป็น ทีม VIP 26 ก๊วน ทีมทั่วไป 15 ก๊วน บรรยากาศหลังจากหยุดการแข่งขันไป 2 ปีเป็นไปอย่างอบอุ่น สนุกสนานทั้งช่วงระหว่างการแข่งขัน และช่วงเวลารับประทานอาหารเย็น ที่ทางสมาคมมีการจัดเตรียมความพร้อมทุกอย่างเพื่อรองรับทุกท่านที่เข้าร่วมงานให้ได้รับบริการ และการดูแลเป็นอย่างดี ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม พร้อมรางวัลมากมายที่ได้รับติดมือกลับบ้านกันทุกคน

Events
การจัดงานในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี เนื่องจากได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกฝ่ายด้วยความรักความสามัคคี ดังปณิธานของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่ว่า “สามัคคีคือพลัง” แล้วพบกันใหม่กับกิจกรรมของสมาคมครั้งต่อๆไปค่ะ
ประมวลภาพกิจกรรม