Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 18:00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ ในเบื้องต้นเลขาธิการสมาคมฯ รายงานผลการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ซึ่งมีรายได้มากกว่ารายจ่าย 1,382,257.40 บาท จากนี้จะนำไปใช้ในงานต่างๆของสมาคมฯ และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าต่อไป พร้อมคาดหวังว่าการจัดการแข่งขันปีหน้าจะได้รับการสนับสนุนด้วยดีเช่นเดียวกับในครั้งนี้

Events
ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคม รายงานการจัดทำบัตรแห่งความสุข KTC ที่อยู่ระหว่างการหารือเพื่อให้สมาชิกได้ประโยชน์สูงสุดตามความต้องการ(บัตร Signature / ไม่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้า / สะสมแต้ม ได้ 2 เท่า ) นายกสมาคมฯ แจ้งการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร เพิ่มเติม เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมมีความคล่องตัวมากขึ้น นายกสมาคมฯ หารือเรื่องการจัดทำทำเนียบบุคคลดีเด่นของสมาคมฯ ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และในอนาคต เพื่อเป็นเกียรติยศ และถือเป็นความภาคภูมิใจของสมาคม บรรจุไว้ในช่องทางต่างๆทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ เพราะทุกท่านเป็นบุคคลอันทรงคุณค่าที่สร้างคุณูปการณ์มากมายให้แก่องค์กร สมาคมฯ และประเทศชาติ เป็นบุคคลต้นแบบสำหรับคนรุ่นหลังสืบไป
ประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ แจ้งความคืบหน้าการส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ หลังที่ 166, 167, 168 และ 169 รวม 4 หลัง ที่ อ.เมือง อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และอ.ศรีสงคราม จ.นครพนม และในวันที่ 1 มีนาคม 2566 จะมีพิธีมอบบ้านที่ก่อนหน้านี้ถูกเพลิงไหม้ เป็นหลังที่ 170 ที่ ต.พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ส่วนต้นเดือน พ.ค. 2566 มีกำหนดมอบบ้านในพื้นที่ จ.สกลนคร และใกล้เคียง อีก 2-3 หลัง พร้อมบริจาคเครื่องมือแพทย์ให้ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนครเพิ่มเติม ประธานฝ่ายวารสาร รายงานความคืบหน้าการจัดทำวารสารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าปีที่ 11 ฉบับที่ 1 ในรูปแบบออนไลน์ (E-BOOK) พร้อมหารือถึงรูปแบบการเข้าถึงวารสารให้สามารถสื่อสารได้ 2 ทาง โดยใช้ Software ที่ปลอดภัยดำเนินการ
ประมวลภาพกิจกรรม