Written by :

Posted on :

Tags :

ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมด้วยคุณพชรพรรณ มาตรศรี​ ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประธานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง คุณอรสา ขาวงาม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณรังษิมา ทองพันชั่ง และกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

News
รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพ​จำนวน​ 130​ ชุด ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธี สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้รับมอบบ้าน และประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก สำหรับผู้ให้การสนับสนุนมีรายนามดังต่อไปนี้ 1.​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาค​มฯ บริจาค​ 25,000​ บาท 2.คุณ​อรสา​ ขาวงาม​ ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ​ บริจาค​ 25,000​ บาท 3.นักศึกษาหลักสูตร​ ปศส.​ (Refresher​ Course)​ สถาบันพระปกเกล้า​ บริจาค​ 50,000​ บาท 4.กองทุนพัฒนาสตรี บริจาค 30,000 บาท 5.เหล่ากาชาดจังหวัดสุพรรณบุรี บริจาค​ 20,000 บาท 6.ครอบครัวมาตรศรี​ บริจาค​ 50,000 บาท
นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนดอนคาวิทยา ดังมีรายนามต่อไปนี้ 1. ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ จำนวน 3,000 บาท 2.ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ จำนวน 3,000 บาท 3.คุณอรสา ขาวงาม 13,000 บาท 4.คุณพชรพรรณ มาตรศรี 3,000 บาท 5.คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง 3,000 บาท 6.คุณอรรฆยา พลตื้อ 3,000 บาท 7.คุณจินดา เจริญไพบูลย์ 3,000 บาท พร้อมทั้งมอบสิ่งของให้กับเจ้าของบ้าน ตามรายการดังต่อไปนี้ 1. ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ สนับสนุน โต๊ะเก้าอี้ และอุปกรณ์เครื่องนอน
ทางสมาคมฯ ขอร่วมอนุโมทนาบุญ และกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการข้างต้นมา ณ โอกาสนี้
ประมวลภาพกิจกรรม