Written by :

Posted on :

Tags :

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.66 เวลา 13.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน "เผยวัตถุที่เคยซ่อน" โดยมี ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมฯ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ในพิธีเปิดนิทรรศการ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานกล่าวเปิดในงาน และมีนางกาญจนา ศรีปัดถา ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเหล้าเจ้าอยู่หัวกล่าวต้อนรับและรายงานวัตถุประสงค์ความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ
ประมวลภาพกิจกรรม
Events