Written by :

Posted on :

Tags :

🔸วันที่ 20 มิถุนายน 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง โดยคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง ส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ หลังที่ 174 และ 175 ที่ ต. พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี นำโดย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า คุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประธานกองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง และกำนัน อดิศักดิ์ มาตรศรี ประธานการจัดสร้างบ้านพร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า

News
รายนามผู้สนับสนุนสร้างบ้าน 2 หลัง 1.มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าและสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 220,000 บาท 2.กองทุนพัฒนาสตรีอำเภออู่ทอง 100,000 บาท 3.กองทุนชมรมรอบเหมือง บริษัทศิลามาตรศรี จำกัด (ครอบครัวมาตรศรี) 282,740 บาท
นอกจากนี้ยังมอบเงินขวัญถุงและสิ่งของจำเป็นให้กับเจ้าของบ้าน มีนามผู้สนับสนุนนั้นดังนี้ 1.​คุณปนัดดา​ เจริญจิตมั่น​ มอบภาชนะบรรจุอาหาร​ 42 ชุด 2.คุณรุ่งทิพย์​ สูงสว่าง​ มอบเงินขวัญถุง 3,000 บาท 3.คุณชมัยพร​ หนุนภักดี​ มอบเงินขวัญถุง​ 3,000​ บาท 4.คุณรังษิมา​ ทองพันชั่ง​ มอบเงินขวัญถุง 3,000 บาท รวมทั้งได้มอบถุงยังชีพ​ให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธี จำนวน​ 35​ ท่าน สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้รับมอบบ้าน และประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก ในนามสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธา​ทุกท่านมา​ ณ โอกาสนี้
ประมวลภาพกิจกรรม