Written by :

Posted on :

Tags :

ในเบื้องต้น ประธานเชิญคณะกรรมการบริหารสมาคม เข้าร่วมงาน “KPI กอล์ฟการกุศล” ในวันที่ 6 – 7 กรกฎาคม 2566 ณ สนามกอล์ฟ ริเวอร์เดลกอล์ฟคลับ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุล เขมทัต อุปนายกฝ่ายเทิดพระเกียรติและวารสารแจ้งความคืบหน้าการสร้างพระพุทธชินราช จำลอง หน้าตัก 32 นิ้ว เพื่อนำไปถวาย ณ วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร (ภูเขาทอง) และจะนำไปประดิษฐาน ณ วัดพรหมคุณาราม มลรัฐอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาต่อไป

จากนั้นคุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคม ได้รายงานความคืบหน้าการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2566 ได้ตั้งแต่การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน อาหารที่ใช้รับรองผู้เข้าร่วมงาน ขั้นตอนพิธีแสดงมุทิตาจิต ลำดับเวลาทั้งหมดของงาน ของรางวัลที่เตรียมไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานลุ้นรับกลับบ้าน ฯลฯ เพื่อให้ที่ประชุมมีความเข้าใจตรงกัน

คุณวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการกลาง รายงานความคืบหน้าการทำงานของศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมฯ ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่างสภาทนายความ และสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในปัจจุบันมีสมาชิกประสานขอคำปรึกษาและขอความช่วยเหลือเข้ามาแล้ว จึงขอแจ้งทำความเข้าใจว่า หากผู้มาขอคำปรึกษามีทนายความอยู่แล้วต้องสงวนการให้คำปรึกษาตามมรรยาททนายความ พร้อมแจ้งความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน โดยให้ความรู้ถึงขั้นตอนในการจัดตั้ง
ท่านจิตรนรา นวรัตน์ กรรมการบริหาร รายงานความคืบหน้าการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า คุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า รายงานความคืบหน้าการส่งมอบบ้านในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ หลังที่ 174 และ​ 175 พร้อมเงินขวัญถุงและสิ่งของจำเป็น ที่ ต.​ พลับพลาไชย อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ในโอกาสนี้ได้เชิญชวนร่วมเดินทางมอบอีก 2 หลัง ในวันที่ 18 สิงหาคม 2566
ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ เชิญชวนเดินทางไปมอบบ้าน ในโครงการ ‘สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน’ ที่จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 หลัง คือ หลังที่ 176 – 179 ในวันที่ 14 – 15 กรกฎาคม 2566 คุณชมัยพร หนุนภักดี กรรมการบริหารตัวแทนฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รายงาน ความคืบหน้า ผู้สนับสนุนของรางวัล “กิจกรรม KPI – กอล์ฟการกุศล” ผ่านสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ รายงานความคืบหน้าการสร้างความร่วมมือในกิจกรรมวิชาการเพื่อสังคมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ที่กองทุนได้ให้การสนับสนุนการจัดทำโครงการสร้างความตระหนักรู้ทางสุขภาพเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์ต่อยอดการลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก ก่อนหน้านี้ โดยมีบริษัท UCI MEDIA เป็นผู้ผลิต ช่วงสุดท้ายได้มีการกำหนดวันประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2566
ประมวลภาพกิจกรรม
Events