Written by :

Posted on :

Tags :

ส่งมอบบ้านให้แก่ผู้ยากไร้ ในโครงการ "สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" หลังที่ 185 และ 186 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการและที่ปรึกษามูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย คุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคม ,คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน ,คุณรังษิมา ทองพันชั่ง,คุณพรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และนายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ ผู้อำนวยการ Chersery Home โรงพยาบาลผู้สูงอายุ และศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมาย นายศรีธรรม ราชแก้ว ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้แทนร่วมรับมอบบ้านเพื่อส่งมอบให้กับผู้ยากไร้

นอกจากนี้ยังมอบเงินขวัญถุงให้กับเจ้าของบ้าน ซึ่งมีนามผู้สนับสนุนดังนี้ 1.ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 2.คุณรังษิมา ทองพันชั่ง กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ซึ่งมีนามผู้สนับสนุนดังนี้ 1.คุณจินดา เจริญไพบูลย์สิน 2.นายแพทย์เก่งพงศ์ ตั้งอรุณสันติ

การสร้างบ้านในครั้งนี้ควบคุมการก่อสร้าง โดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า รวมทั้งสนับสนุนถุงน้ำใจให้แก่พี่น้องประชาชนที่มาร่วมในพิธี จำนวน 100 ชุด สร้างความปลาบปลื้มให้แก่ผู้รับมอบบ้าน และประชาชนที่มาร่วมพิธีเป็นอย่างมาก ในนามสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าขออนุโมทนาบุญกับผู้สนับสนุนทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ประมวลภาพกิจกรรม