Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่ 10 ก.พ.2567 นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภา พร้อมด้วย ดร.ธิติมา หล่อพิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า นายมหรรณพ เดชพิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา นายกกิตติมศักดิ์ฝ่ายกิจกรรสาธารณประโยชน์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พันเอก(พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรีกษาอาวุโส รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณวุฒิพงศ์ วนากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร และจุดที่ 3 เดินทางไปที่ บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 192 ให้กับ นายนินันดร์ เปาวะนา เลขที่ 56 ม.6 ต.ท่าเรือ โดยมีส่วนราชการ อปท.และชาวบ้านเข้าร่วมพิธีมอบบ้านจำนวนมาก ยังความรู้สึกปลาบปลื้มแก่ผู้ได้รับมอบเป็นอย่างยิ่ง

นำคณะ เดินทางไปมอบบ้านแก่ประชาชนผู้ยากไร้ใน "โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" โดยหลังแรก เดินทางไปที่บ้านบดมาด ต.พอกน้อย อ.พรรณานีคม จ.สกลนคร ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 190 ที่สถาบันพระปกเกล้า สร้างให้กับผู้ยากไร้ซึ่งเป็นบ้านของ พลทหารยุคลพรรษ ทองอ่ำ บ้านเลขที่ 52 ม.4 ต.พอกน้อย ซึ่งทรุดโทรมมีสภาพเก่า โดยมี นายชานน วาสิกศิริ รอง ผวจ.สกลนคร กล่าวต้อนรับ ซึ่งนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานการดำเนินการสร้างบ้านประชาชนผู้ยากไร้และกล่าวถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นเดินทางไป

จุดที่ 2 ไปที่บ้านนาเพียง ต.ท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อมอบบ้านหลังที่ 191 ให้กับนายวีระชัย วงศ์พุทธา เลขที่ 163 ม.5 บ้านนาเพียง ต.ท่าบ่อ ซึ่งเก่าชำรุด โดนมี นางรณิดา เหลืองฐิติสกุล รอง ผวจ.นครพนม กล่าวต้อนรับและขอบคุณสถาบันพระปกเกล้าที่เห็นความสำคัญของผู้ยากไร้ ซึ่ง ดร.ธิติมา หล่อพิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กล่าวรายงานว่า ทางสถาบันได้ดำเนินการสร้างบ้านและมอบให้กับผู้ยากไร้ มาถึง 12 ปี ได้มอบบ้านไปแล้ว 192 หลัง และจะดำเนินต่อไป

จุดที่ 3 เดินทางไปที่ บ้านท่าเรือ ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม ซึ่งเป็นบ้านหลังที่ 192 ให้กับ นายนินันดร์ เปาวะนา เลขที่ 56 ม.6 ต.ท่าเรือ โดยมีส่วนราชการ อปท.และชาวบ้านเข้าร่วมพิธีมอบบ้านจำนวนมาก ยังความรู้สึกปลาบปลื้มแก่ผู้ได้รับมอบเป็นอย่างยิ่ง

นายวันมูหะหมัด นอร์มะทาประธานรัฐสภา ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับมอบบ้านว่า การมอบบ้านในโครงการ "สร้างช่อมแชม บ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน" ในวันนี้ ขอชื่นชมในความมุ่งมั่น และความเสียสละของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ที่ได้ทุ่มเทสรรพกำลังมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็นระยะเวลา มากกว่า 10 ปี จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ คือ ได้ช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ ให้มีบ้านพักอาศัย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัจจัยสีที่สำคัญในการดำรงชีวิต โดยสร้างบ้านเพื่อประชนชนไปแล้วเกือบ 200 หลัง และขอให้มีกำลังใจในการดำเนินโครงการนี้ต่อไป ให้ประสบความสำเร็จตามเป้าประสงค์ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนให้มากที่สุด รวมทั้งขอชื่นชมและให้กำลังใจผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ดำเนินโครงการและก่อสร้างบ้านหลังที่ 190,191,192 นี้ ให้แล้วเสร็จได้เป็นอย่างดี ขอแสดงความยินดีกับผู้รับมอบบ้านหลังที่ 190 ซึ่งจะเป็นบ้าน ที่ท่านและ สมาชิกในครอบครัว ได้พักพิงกาย พักพิงใจ ได้อย่างมั่นคง หวังว่าบ้านหลังนี้ จะเป็นที่พักพิงที่อบอุ่น ปลอดภัย มอบความสุข และเป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ดีขึ้นแก่ท่านและครอบครัว ผมขออวยพรให้ผู้รับมอบบ้านในวันนี้ จงมีความสุข มีความเจริญ ประสบความสำเร็จในชีวิต และอยู่อาศัยในบ้านหลังนี้ด้วยความร่มเย็นเป็นสุข ตลอดไป

พร้อมส่งมอบบ้านและมอบพระบรมฉายาลักษณ์ ให้แก่ผู้ได้รับมอบบ้าน มอบสิ่งของเครื่องใช้ ติดป้ายขันสกรู มอบเครื่องอุปโภคและบริโภคแก่พี่น้องประชาชนผู้ร่วมพิธี และมีการออกหน่วยเเพทย์เคลื่อนที่รักษาประชาชน ทำกายภาพบำบัดและฝังเข็มให้คนไข้ จากรพ.ค่ากฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร จากนั้นได้เดินทางกลับกรุงเทพเมื่อเวลา 17.00 น.วันเดียวกัน

ประมวลภาพกิจกรรม