Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ท่าน มหรรณพ เดชวิทักษ์ สมาชิกวุฒิสภา/นายกกิตติมศักดิ์และประธานฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ,ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า และพันเอก (พิเศษ) หญิง กมลมาศ อุเทนสุต ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ,คุณวุฒิพงศ์ วนากุล อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์,คุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมฯ และคุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง กรรมการบริหาร สนับสนุนยาและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์เพื่อใช้ในการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ให้กับ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จังหวัดสกลนคร

ประมวลภาพกิจกรรม