Written by :

Posted on :

Tags :

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า มอบหมายให้นางนุศรา เพียรสุภาพ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซ่อมแซมห้องพยาบาลและอาคารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันก่อน โดยมี นพ. อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพาดวารี รพ.อุตรดิตถ์

ประมวลภาพกิจกรรม