Written by :

Posted on :

Tags :

ในที่สุด!!!! วันนี้ก็มาถึง... เพราะเราคือที่!!! ทำถึง!!! จึ้งมากคุณน้า... แอดมินน้องไก่ห่มสไบ ไสเสลี่ยงมาเชิญชวน

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับเพียง 60 คนเท่านั้น!!! ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 69,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เปิดรับสมัครแล้ว....✍️ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 21 มิถุนายน 2567 คลิ๊กเลยยยยย...🔻 https://courses-kpi.com/ ☎️ติดต่อสอบถาม...สำนักบริการวิชาการ 0-2141-9784 / 0-2141-9717 / 0-2141-9697
News
,
Notice