Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้น) โดยมี​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ท่าน มหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร​ เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเกิดให้ประโยชน์สูงสุดต่อไป

ในนามของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอขอบพระคุณ​ ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม​ มา​ ณ​ โอกาสนี้

ประมวลภาพกิจกรรม