Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกันยา สถาบันพระปกเกล้า สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นำโดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก​ มอบน้ำดื่มคุณภาพ (SDG6)​ จำนวน​ 1,000​ ขวด​ ให้แก่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคม แห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า และ​ ท่านมหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารเป็นผู้รับมอบ​ เพื่อส่งมอบให้ "โครงการ สร้างซ่อมแซมบ้านเพื่อประชาชน" ในถิ่นทุรกันดาร โดยตามนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน Sustainable​ Development​ Goals​ (SDGs)​ ซึ่งเป็นเป้าหมายของ​ United​ Nation​ (สหประชาชาติ)​ ว่าด้วยการเข้าถึงน้ำและสุขาภิบาลถือเป็นสิทธิมนุษยชน แม้ว่าประชากรชาวไทยส่วนใหญ่จะเข้าถึงน้ำดื่ม แต่ในความเป็นจริงคนไทยบางกลุ่มยังเข้าไม่ถึงน้ำดื่ม นั่นคือยังไม่สามารถตระหนักถึงสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่ 6 มุ่งหวังว่า “ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” ดังนั้น จึงเน้นกลุ่มคนที่ด้อยโอกาส หรือในถิ่นทุรกันดาร

ในการนี้​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะขอบคุณที่ให้โอกาส UNPKFC​ ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ โดยได้กล่าวชื่นชมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ โดยการนำของ ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาค​ม​ฯ​ ที่เป็นแบบอย่างของความเป็นผู้นำ และการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม​ และหวังว่าคงจะได้ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน​ Sustainable​ Development​ Goals​ (SDGs)​ ตามเป้าหมายของสหประชาชาติ​ในปี 2030​ ทั้งนี้สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าได้พิจารณาในการ​ทำ​ MOU​ ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปพร้อมๆกัน

นอกจากนี้ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ ได้มอบเข็มที่ระลึก SDGs​ (World Umbrella)​ ให้แก่กรรมการบริหาร ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

ในช่วงท้าย ท่านนายกมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีในโอกาสที่​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะได้รับแต่งตั้งให้เป็น​ Global​ Chairman​ for​ South​ East​ Asia​ UNA-USA​ (ผู้นำโลกประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากสมาคมแห่งสหประชาชาติสหรัฐอเมริกา)​ และหลังจากนั้น​ ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ ได้มอบของที่ระลึกจากสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ชื่นมื่น และประทับใจของทั้งสองฝ่ายเป็นยิ่งนัก

ประมวลภาพกิจกรรม