Written by :

Posted on :

Tags :

สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) โดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส UNPKFC​ ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอชื่นชมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ โดยการนำของ ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาค​ม​ฯ​ ที่เป็นแบบอย่างของความเป็นผู้นำ และทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม​ในโครงการ​ " สร้างซ่อมแซมบ้านเพื่อประชาชน" โครงการของในหลวง​ ร.​ 9​ มาโดยตลอด โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน​ Sustainable​ Development​ Goals​ (SDGs)​ ตามนโยบายของสหประชาชาติ​ ร่วมกันอย่างมีนัยยะสำคัญ​ก่อนภายในปี​ 2030​ ซึ่งจะเป็นการผนึกกำลังของ ผู้หญิงทั้งสองคน ดร.อภินิตา ไชยชนะ กล่าวว่า ตอนนี้ถือเป็นการนับถอยหลังสู่ปี 2030 ซึ่งเป็นปีแห่ง เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) หลายประการ ตามที่สหประชาชาติกำหนด รู้สึกยินดีอย่างมาก ที่สภาสหพันธ์ รักษาสันติภาพ​ (UNPKFC) และ สมาคมแห่งพระปกเกล้า เตรียมลงนามการให้ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่ง ในฐานะ Partnership for the Goals​(SDG17)​ (พันธมิตรเพื่อป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน)​ เพื่อการขับเคลื่อน SDGs ภายในประเทศไทยสู่ระดับสากล เพื่อยกระดับให้เกิดผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรมร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ Global President​ UNPKFC Global​ Chairman for South East Asia​ UNA-USA United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America (UNA-USA) 14​ พฤษภาคม​ 2567

ประมวลภาพกิจกรรม