Written by :

Posted on :

Tags :

วันที่ 2 กรกรฎาคม 2567 เวลา 14.00 น. มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้าร่วมกับสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ นำโดย​ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า นายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วยกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้เข้ามอบเงินจำนวน​ 500,000​ บาท​ (ห้าแสนบาท)​ ให้กับมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง โดยมี​ คุณอัญชลี นทีธำรงสุทธิ์ ประธานมูลนิธิมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิงเป็นผู้รับมอบ

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการบริหารได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ดังนี้ ดร.สุมาลี อุทัยเฉลิม มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 3,000 ชิ้น และของใช้ประจำวัน จำนวน 73 ชุด ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต มอบผ้าขนหนูและทิชชูเปียกเฉพาะจุด จำนวน 80 ชุด คุณพชรพรรณ มาตรศรี มอบข้าวสารจำนวน 10 กระสอบและปลากระป๋องจำนวน 1 ลัง คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง มอบน้ำมันอเนกประสงค์ จำนวน 60 ขวด ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า นายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายกิตติมศักดิ์ และคุณภารดี วรเกริกกุลชัย กรรมการบริหาร ได้มอบค่าอาหารให้กับมูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง ณ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์บ้านพักคนชราหญิง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี