ดร.วิกร ภูวพัชร์

● ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) และบริษัทในเครือ