ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

Written by : kpis_officer Posted on : December 16, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 11.40 น. นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการบริหารและตัวแทนคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ชั้น 1 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย Events ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

เปิดอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก และสวนสุขภาพชุมชน รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา 

Written by : kpis_officer Posted on : November 27, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 ที่รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา จ.สกลนคร นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ นายชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมฯ ดร.ฑิฏิวุฒิ ศรีมานพ กรรมการบริหารสมาคมฯ พร้อมตัวแทนคณะนักศึกษา ปปร.25 นำโดย ดร.ศักดิ์ชาย ศรีมานพ ประธานรุ่น คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง และคุณรังษิมา ทองพันชั่ง ร่วมกับพล.ต.ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 และ พ.อ.ชูศักดิ์ ลิ้นทอง ผอ.รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา ร่วมเปิดอาคารศูนย์แพทย์ทางเลือก และสวนสุขภาพชุมชน Events พร้อมกันนี้ได้มอบ – […]

ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931”

Written by : kpis_officer Posted on : December 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931” Events วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายเทิดพระเกียรติและวารสาร ได้เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการหมุนเวียน “จาก ‘สยาม’ สู่ ‘แคนาดา’ 1931”ณ อาคารอนุรักษ์ ชั้น 1 พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (เชิงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ) โดยท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า H.E. Dr. Sarah Taylor เอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย และดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ กรรมการสภาสถาบันพระปกเกล้า […]

ลงพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก วันที่ 18 และ 20 พ.ย. 2565 ที่ตัวแทนสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม

Written by : kpis_officer Posted on : November 21, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 18 พ.ย. 2565 จัดกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัว การคุมกำเนิด และการดูแลครรภ์อย่างมีคุณภาพ ผ่านการสื่อสารแนวความคิดการตั้งครรภ์เมื่อมีความพร้อม ป้องกันการเกิดโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้ว โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน 212 คนเข้าร่วมกิจกรรม News วันที่ 20 พ.ย. 2565 เข้าร่วมกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อผ่าตัดผู้ป่วยโรคปากแหว่งเพดานโหว่ ผู้ป่วยแผลหดรั้ง แผลไฟไหม้ และผู้ป่วยที่มีความพิการแต่กำเนิดชนิดต่างๆอาทิ นิ้วติด หรือนิ้วเกิน เป็นต้น โดยโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการผ่าตัดภายใน 1 สัปดาห์ โดยวันแรกของโครงการจะเป็นกิจกรรมการคัดกรองผู้ป่วยว่ามีความพร้อม ความเหมาะสมในการผ่าตัดรักษาอย่างไร โดยได้รับความร่วมมือร่วมใจจากบุคลากรทางการแพทย์หลากหลายสาขา อาทิ ศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้าง วิสัญญีแพทย์ กุมารแพทย์ และพยาบาลจากหลายสถาบัน เป็นต้น โดยในครั้งนี้มีผู้ป่วยลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการคัดกรองจำนวน 120 คน […]

ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจแก่นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12” (ปนป.12)

Written by : kpis_officer Posted on : September 24, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าทั้งที่ผ่านมาและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12” (ปนป.12) Events เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายชยวีร์ อังศุสิงห์ และนายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าทั้งที่ผ่านมาและโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 12” (ปนป.12) ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

รับมอบวีดีทัศน์ซีรี่ส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ เพื่อขยายผลเผยแพร่ในเครือข่ายสำนักงานกองทุนฯ

Written by : kpis_officer Posted on : September 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram รับมอบวีดีทัศน์ซีรี่ส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ เพื่อขยายผลเผยแพร่ในเครือข่ายสำนักงานกองทุนฯ Events ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ให้การต้อนรับนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะ ในโอกาสรับมอบวีดีทัศน์ซีรี่ส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ เพื่อขยายผลเผยแพร่ในเครือข่ายสำนักงานกองทุนฯ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 ประมวลภาพกิจกรรม Previous Next

มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : September 21, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า Events นายแพทย์ พีระพัฒน์ มกรพงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก รับมอบเงินบริจาค 1,000,000 บาท จากมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า โดยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ในฐานะกรรมการมูลนิธิ และคณะ ณ อาคารสอาดศิริพัฒน์ โรงพยาบาลราชวิถี เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565 ในโอกาสนี้ ดร.นรภัทร ลีธีระโชติ (ดร.ช้าง)กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บริจาคสมทบอีก 100,000 บาท ขออนุโมทนาบุญค่ะ ประมวลภาพกิจกรรม Previous […]

กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู

Written by : kpis_officer Posted on : September 21, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู Events กทม.รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู (21 ก.ย.65) นพ.ชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย พล.อ. นิพัทธ์ ทองเล็ก ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และคุณชุลีพร วงษ์พิพัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักการศึกษา รับมอบสารคดีสั้นจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และพิธีมุทิตาจิตไหว้ครู จากนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมาธิการและนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะ เพื่อนำไปมอบให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครทั้ง 437 แห่ง รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า เจตนาของการจัดทำและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งสองชุดนี้ถือว่ามีประโยชน์มาก และสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ต้องส่งเสริมวินัย ซื่อสัตย์ และกตัญญูกตเวทิตาในเด็ก […]

มอบทรัมป์ไดรฟ์และแผ่นซีดีคลิปซีรีส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’

Written by : kpis_officer Posted on : September 14, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram มอบทรัมป์ไดรฟ์และแผ่นซีดีคลิปซีรีส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ Events ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรมจริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ พร้อมด้วยอุปนายกสมาคม ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต ประธานฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศสมาคม คุณอรสา ขาวงาม รองเลขาธิการสมาคม นายชยวีร์ อังศุสิงห์ เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการ นายวัชรชนก วงษ์สุวรรณ และคณะ เข้ามอบทรัมป์ไดรฟ์และแผ่นซีดีคลิปซีรีส์ชุด ‘ซื่อสัตย์ เพื่อชาติ’ และ ‘พิธีมุทิตาจิตไหว้ครู’ ผ่านหัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการและประสานราชการ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี คุณจิระนันท์ สุทธรัตน์ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ทั่วประเทศ ณ […]

มอบวีดิทัศน์สารคดีสั้นในรูปแบบบริการสาธารณะจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ

Written by : kpis_officer Posted on : September 7, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram มอบวีดิทัศน์สารคดีสั้นในรูปแบบบริการสาธารณะจากโครงการซื่อสัตย์เพื่อชาติ และมอบวีดิทัศน์อาจาริยบูชา เพลงปาเจราฯ บูชาพระคุณครู เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ททบ.) • นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะและวัฒนธรรม วุฒิสภา และนายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า • ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า • ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร • นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ คุณอรสา ขาวงาม ประธานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ Events วันที่ 7 กันยายน 2565 นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการศาสนา คุณธรรม จริยธรรม […]