การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2567 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : June 27, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2567 วันอังคารที่ 25 มิถุนายน เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.​ ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคม​ นายเอ็นนู​ ซื่อสุวรรณ​ เหรัญญิก ในช่วงท้ายสมาคมได้รับมอบหน้ากากอนามัยจาก​ ดร.​ สุมาลี​ อุทัยเฉลิม​ ที่ปรึกษา สมาคมฯ​ จำนวน 10,000 ชิ้น และ กระปุกออมสิน จำนวน […]

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ประชุมคณะกรรมการ จัดงาน 5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ณ ห้อง​ 5​ กันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : June 10, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันอังคารที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง​ 5​ กันยา สถาบันพระปกเกล้า สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ ​ท่านอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และท่านเอ็นนู​ ซื่อสุวรรณ​ เหรัญญิก พร้อมทั้งคณะกรรมการและทีมงานการจัดงาน​ 5​กันยา ได้ร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของคณะทำงาน​ 5​ กันยา​ วันสถาบันพระปกเกล้า โดยทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อม และได้รายงานความคืบหน้าของแต่ละฝ่าย​ โดยทุกฝ่ายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ประมวลภาพกิจกรรม Events

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : May 17, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2567 วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.​ ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคม​ นายเอ็นนู​ ซื่อสุวรรณ​ เหรัญญิก เบื้องต้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.​ สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) […]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชาธิปก อาคารเรียนสถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : May 2, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องประชาธิปก อาคารเรียนสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคม และนายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก บื้องต้นประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 1. ความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า 2. […]

วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. คุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคุณปูชิตา กาญจนไกพัล กรรมการกลาง และคุณฐิติพงศ์ แย้มชื่น นักศึกษาหลักสูตร ปศส.19 เข้ารดน้ำขอพรจากท่านดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและสว.มหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ไทย ที่อาคารรัฐสภา

Written by : kpis_officer Posted on : April 25, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. คุณพชรพรรณ มาตรศรี ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคุณปูชิตา กาญจนไกพัล กรรมการกลาง และคุณฐิติพงศ์ แย้มชื่น นักศึกษาหลักสูตร ปศส.19 เข้ารดน้ำขอพรจากท่านดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและสว.มหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ เพื่อความเป็นสิริมงคลเริ่มต้นปีใหม่ไทย ที่อาคารรัฐสภา ประมวลภาพกิจกรรม Events

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : March 29, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2567 วันอังคารที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์​ นายกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคม นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ได้รายงาน ความคืบหน้าในการทำงาน – ดร.​พรทิพย์​ เตชะสมบูรณากิจ​ รายงานการจัดตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน -ท่านอุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ คุณณัฐพล เดชวิทักษ์ สรุปรายรับรายจ่ายการจัดงานกอล์ฟการกุศล สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ณ […]

วันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า บรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 6 (ปกขส.6)

Written by : kpis_officer Posted on : March 27, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2567 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร นางสาวหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคม นายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และนางสาวจินดา เจริญไพบูลย์สิน กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อาทิ โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชนสร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมงาน 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า และกิจกรรมจำหน่ายเนคไทสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสมทบทุนกิจกรรม CSR ของสมาคมฯ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 6 (ปกขส.6) ซึ่งนักศึกษาทุกคนต่างให้ความสนใจในภารกิจของสมาคมฯ และได้แสดงความคิดเห็นอย่างหลากหลายเพื่อพัฒนาสมาคมฯ ไปสู่อนาคต ประมวลภาพกิจกรรม Events

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : February 29, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram 🔸 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2567 วันอังคารที่ 27 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมด้วย เบื้องต้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 1.เรื่องการแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เป็นรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า (เพิ่มเติม) เมื่อวันที่ 15 […]

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : January 10, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วย เบื้องต้นประธานกล่าวสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ให้การสนันสนุน และให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จากนั้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความสำเร็จ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประธานรุ่นทุกรุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมนำชมคลิป […]

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า บรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1)

Written by : kpis_officer Posted on : December 25, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นางสาวหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคม และนางสาวจินดา เจริญไพบูลย์สิน กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อาทิ โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมงาน 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า และกิจกรรมจำหน่ายเนคไทสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสมทบทุนกิจกรรม CSR ของสมาคมฯ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) ประมวลภาพกิจกรรม Events