การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : January 10, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 1/2567 วันอังคารที่ 9 เดือนมกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เข้าร่วมประชุมด้วย เบื้องต้นประธานกล่าวสวัสดีปีใหม่ 2567 พร้อมขอบคุณคณะกรรมการบริหารสมาคมที่ให้การสนันสนุน และให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันด้วยดีมาโดยตลอด จากนั้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ ความสำเร็จ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ประธานรุ่นทุกรุ่น เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2566 พร้อมนำชมคลิป […]

วันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า บรรยายสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1)

Written by : kpis_officer Posted on : December 25, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2566 ณ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว กรุงเทพมหานคร นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ นายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นางสาวหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคม และนางสาวจินดา เจริญไพบูลย์สิน กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ได้บรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกิจ และกิจกรรมต่าง ๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อาทิ โครงการสร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน กิจกรรมงาน 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า และกิจกรรมจำหน่ายเนคไทสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสมทบทุนกิจกรรม CSR ของสมาคมฯ ทั้งที่ได้ดำเนินการไปแล้ว และโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแก่นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้นำทางการแพทย์ รุ่นที่ 1 (ปนพ.1) ประมวลภาพกิจกรรม Events

วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.ปนัดดา เจริญจิตมั่น และคุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคุณภานุ เจริญสุข กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ากับหลักสูตรปรม.23

Written by : kpis_officer Posted on : December 15, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 14 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นำโดย ดร.ปนัดดา เจริญจิตมั่น และคุณชยวีร์ อังศุสิงห์ รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคุณภานุ เจริญสุข กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อีกทั้งได้เชิญชวนนักศึกษาหลักสูตร ” หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 23″ เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม Events

การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า

Written by : kpis_officer Posted on : November 29, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram 🔸 การประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 8/2566 วันอังคารที่ 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ เหรัญญิก เข้าร่วมประชุมด้วย เบื้องต้นประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงความร่วมมือกับมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า บริจาคเงินให้มูลนิธิกาญจนบารมี 500,000.- บาทในโครงการ ผ้าป่ามหากุศล “ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม” ประจำปี 2566 […]

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศักดิเดชน์ สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณณัฐพล เดชวิทักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ คุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกรุ่นที่ 12 (TAG12)

Written by : kpis_officer Posted on : November 10, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องศักดิเดชน์ สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณณัฐพล เดชวิทักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นพ.ณัฏฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และ คุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรไทยกับประชาคมอาเซียนในเศรษฐกิจการเมืองโลกรุ่นที่ 12 (TAG12) โดยได้มีการบรรยายและฉายวีดิทัศน์แสดงผลงานของสมาคมในด้านต่างๆ และได้เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม Events

วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณเหรัญญิกและนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ

Written by : kpis_officer Posted on : November 1, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 เวลา 17:00 น. ณ สโมสรทหารบก วิภาวดี ห้องชมัยมรุเชฐ ชั้น 3 ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 7/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณเหรัญญิกและนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เวลาประมาณ​ 18.00​ น.​ คณะกรรมการบริหารและ คณะกรรมการจัดงาน 5 กันยายน ร่วมงานเลี้ยง​ THANK YOU PARTY แทนคำขอบคุณคณะทำงานวันสถาบันพระปกเกล้า […]

วันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น.สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งที่ 6/2566

Written by : kpis_officer Posted on : September 29, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 เวลา 18.00 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประชุมคณะกรรมการบริหาร ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า โดย ดร.​ ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ประมวลภาพกิจกรรม Events

วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผศ.​ดร.​ปนัดดา รักษาแก้ว อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ,คุณณัชชาวีล์ วานิชย์สุรางค์ ประธายฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,คุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคม และคุณรังษิมา ทองพันชั่ง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กับหลักสูตร ” การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 27 (ปปร.27)”

Written by : kpis_officer Posted on : September 18, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ผศ.​ดร.​ปนัดดา รักษาแก้ว อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ ,คุณณัชชาวีล์ วานิชย์สุรางค์ ประธายฝ่ายประชาสัมพันธ์ ,คุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคม และคุณรังษิมา ทองพันชั่ง รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อีกทั้งได้เชิญชวนนักศึกษาหลักสูตร ” การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่ 27 (ปปร.27)” เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าอีกด้วย ประมวลภาพกิจกรรม Events

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กับนักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 (ปนป.13)”

Written by : kpis_officer Posted on : September 18, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร นางสาวหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และนายทีปกร โกมลพันธ์พร รองเลขาธิการสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า อีกทั้งได้เชิญชวนนักศึกษาหลักสูตร “ผู้นำยุคใหม่ในระบอบประชาธิปไตย รุ่นที่ 13 (ปนป13)” เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะมีขึ้นในอนาคต ประมวลภาพกิจกรรม Events