ดร.วิกร ภูวพัชร์

● ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ฟังก์ชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล (FTI) และบริษัทในเครือ

บริษัท เอกยงวงค์ จำกัด

Organize Award บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด ได้รับรางวัลองค์กรดีเด่นประจำปี 2565 ขึ้นรับรางวัลโดย นายวุฒิพงศ์ วนากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด Previous Next บริษัท เอกยงวงศ์ จำกัด เป็นผู้นำในการพัฒนาสมุนไพร และปุ๋ยเคมีอินทรีย์ เพื่อพัฒนาภาคการเกษตรและรักษาสิ่งแวดล้อม บริษัทเอกยงวงศ์ ได้พัฒนาสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่เพื่อแก้ปัญหาการระบาดของหอยเชอรี่ตั้งแต่ปี 2532 ที่ได้สร้างความเสียหายนับร้อยล้านบาท ให้กับภาคการเกษตรของไทย บริษัทได้ทำการวิจัยพบว่าสาร ในเมล็ดชาน้ำมัน มีสรรพคุณกำจัดหอยเชอรี่ได้ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมบริษัทจึงได้พัฒนาสมุนไพรกำจัดหอยเชอรี่ “ตรานกปากห่าง” อย่างจริงจังกว่า 10 ปี ลดปริมาณการแพร่ระบาดของหอยเชอรี่ และลดความเสียหายทางเศรษฐกิจได้ปีไม่ต่ำกว่า 400 -500 ล้านบาท และที่สำคัญสามารถช่วยให้เกษตรกรไม่ต้องสัมผัสตรงกับสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพได้อีกด้วย นอกจากนั้นบริษัทยังเล็งเห็นว่า ประเทศไทยยังมีการใช้ปุ๋ยเคมีเป็นจำนวนมาก แต่ยังขาดการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อปรับปรุงโครงสร้างของดิน จึงได้พัฒนาปุ๋ยเคมี – อินทรีย์อยู่ในกระสอบเดียวกัน เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ประหยัดเวลาให้กับเกษตรกร ในตรา “นกปากห่าง” เช่นกัน เพื่อพัฒนาการเกษตรและยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย