การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10มกราคม 2566

Written by : kpis_officer Posted on : January 14, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566 News วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการจัดประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่1/2566 นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม และในครั้งนี้มีนายกกิตติมศักดิ์ เข้าร่วม 4 ท่าน ประกอบด้วย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายไพบูลย์ นิติตะวัน ดร.วิเชียร ชุบไธสง และนายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ พร้อมนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ […]

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566

Written by : kpis_officer Posted on : December 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566 ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพรพปกเกล้า ชั้น 5 อาคารรัฐศาสนภัคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ News , Notice

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7/2565

Written by : kpis_officer Posted on : December 20, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 7/2565 News ในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งพระปกเกล้า ครั้งที่ 7/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ – ประธานเล่าให้ที่ประชุมเห็นภาพบรรยากาศในการเข้าร่วมงานพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบรอบ 20 ปี “ราตรีไกลกังวล” เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 […]

แสดงกตเวทิตาจิตแด่ท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่ง

Written by : kpis_officer Posted on : December 16, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2566 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมฯ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการบริหาร และตัวแทนคณะกรรมการกลางสมาคมฯ ได้เข้าร่วมแสดงกตเวทิตาจิตแด่ท่านศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เนื่องในโอกาสครบวาระในการดำรงตำแหน่ง News ซึ่งช่วงที่ผ่านมาท่านได้สร้างผลงาน เพื่อให้สถาบันพระปกเกล้า เป็นสถาบันวิชาการชั้นนำด้านการพัฒนาประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และสันติวิธี มุ่งนำความรู้สู่สังคม เพื่อประโยชน์ส่วนรวม ไว้หลากหลายด้าน ได้แก่ 1.การต่อยอด รักษามาตรฐาน และพัฒนางานของสถาบันพระปกเกล้า -สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ -การบริหารจัดการที่มีประสิทธิ์ภาพ โปร่งใส -องค์กรชั้นนำที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และภูมิภาค 2.ริเริ่ม พัฒนา เปลี่ยนแปลง -สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ:มุ่งเน้นงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง […]

งาน”ราตรีไกลกังวล ” เนื่องในวาระฉลอง 20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

Written by : kpis_officer Posted on : December 9, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram เมื่อค่ำวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้เข้าร่วมงาน “ราตรีไกลกังวล ” เนื่องในวาระฉลอง 20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ นำชมนิทรรศการครบรอบ 20 ปีของพิพิธภัณฑ์ฯ ที่มีการบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอาคารอนุรักษ์ ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ รวมทั้งพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี รวมทั้งบรรยายความเป็นมาของการจัดนิทรรศการ News จากนั้นผู้เข้าร่วมงานได้ขึ้นไปที่ชั้น 6 เพื่อชมวิวทิวทัศน์พระบรมบรรพต สีทองอร่ามส่องประกายสะท้อนแสงไฟวิบวับ และชมความงดงามยามค่ำคืนของถนนราชดำเนินตลอดสาย ก่อนร่วมรับประทานอาหารค่ำ เครื่องต้นวังหลังสู่ครัวนอกวัง อาหารที่ล้อมาจากเครื่องเสวยของพระองค์ท่าน ซึ่งในระหว่างทานอาหาร ท่านอาจารย์ธงทองได้มีการบรรยายถึงที่มา […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2565

Written by : kpis_officer Posted on : November 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2565 News ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้องห้ากันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งพระปกเกล้า ครั้งที่ 6/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ – เชิญชวนเข้าร่วมงานราตรีไกลกังวล เนื่องในวาระฉลอง 20 ปี พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่ 9-10 ธันวาคม 2565 ณ […]

พิธีมอบบ้านในโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน”

Written by : kpis_officer Posted on : October 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ทำพิธีมอบบ้านในโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” หลังที่ 160, 161 และ 162 News วันที่ 22 ตุลาคม 2565 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า โดยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมฯ และคณะนักศึกษา ปศส.19 นำโดยคุณพชรพรรณ มาตรศรี และคุณอรสา ขาวงาม ทำพิธีมอบบ้านในโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” หลังที่ 160, 161 และ 162 จำนวน 3 หลัง […]

พิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเปิดสวนสุขภาพ

ธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์พร้อมเปิดสวนสุขภาพ Written by : kpis_officer Posted on : November 1, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า,มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และคณะได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเปิดสวนสุขภาพ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา News สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า,มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และคณะได้ทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมเปิดสวนสุขภาพ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 65 เวลา 09.30 น. ที่ รพ.ค่ายกฤษณ์สีวะรา พล.ต. ยงยุทธ ขันทวี ผบ.มทบ.29 มอบหมายให้ พ.อ. ระลึก คนใหญ่ รอง ผบ.มทบ.29 ให้การต้อนรับ สว.มหรรณพ เดชวิทักษ์, ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และคณะนักศึกษา ปศส […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2565

Written by : kpis_officer Posted on : October 18, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2565 News ในวันอังคารที่ 18 ตุลาคม 2565 เวลา 18.00 น. ณ ห้อง 5 กันยา สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 5/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ และนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ โดยมีวาระการประชุม ดังนี้ – เชิญชวนร่วมงานถวายผ้ากฐินพระราชทานสถาบันพระปกเกล้าประจำปี 2565 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย จังหวัดลำพูน วันเสาร์ที่ 29 […]

การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2565

Written by : kpis_officer Posted on : October 27, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram การประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2565 News วันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 เวลา 18:00 น. ที่ห้อง 5 กันยา อาคารเรียนสถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 4/2565 นำโดยนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ เพื่อติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยเฉพาะการจัดงาน 5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า ครบรอบ 24 ปี ซึ่งภายหลังการจัดงาน มีการจัดพิมพ์หนังสือบันทึกความประทับใจงาน 5 […]