วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่28 (ปปร28)”ณ ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ

Written by : kpis_officer Posted on : June 12, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณพชรพรรณ มาตรศรี อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และดร.พรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหาร เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่28 (ปปร28)” โดยได้มีการบรรยายและฉายวีดิทัศน์แสดงผลงานของสมาคมในด้านต่างๆ และได้เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับโลก ด้านมนุษยธรรม จากสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นับเป็นสุภาพสตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ http://www.khaotuathai.com/KHTT/36406/

Written by : kpis_officer Posted on : June 9, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เข้ารับรางวัล ระดับโลกด้านมนุษยธรรมจากสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) โดย ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ และประธานระดับโลก ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมสหประชาชาติ แห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ บุคคลที่มีความโดดเด่นที่อุทิศตนเพื่อสังคม ด้านมนุษยธรรมในระดับโลก โดยทางสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ ได้พิจารณาตามคุณสมบัติด้านธรรมาภิบาล โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของ […]

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Written by : kpis_officer Posted on : June 4, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่​ 29​ พฤษภาคม​ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร​ ดร.พรทิพย์ เตชะบูรณากิจ นางรุ่งทิพย์ สูงสว่าง​ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง​ มอบ อุปกรณ์กีฬาจากบริษัทมาราธอน​ มูลค่า​ 20,000​ บาท​ให้แก่​ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น​ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​

Written by : kpis_officer Posted on : May 30, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่​ 29​ พฤษภาคม​ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร​ ดร.พรทิพย์ เตชะบูรณากิจ นางรุ่งทิพย์ สูงสว่าง​ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง​ มอบ อุปกรณ์กีฬาจากบริษัทมาราธอน​ มูลค่า​ 20,000​ บาท​ให้แก่​ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น​ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ โดยมี​ ดร.วิชัย ไทยถาวร​ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ นายวรัญญู วอทอง ประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า​ ต.​ นิคม​ […]

สารจาก​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America

Written by : kpis_officer Posted on : May 15, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) โดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส UNPKFC​ ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอชื่นชมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ โดยการนำของ ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ […]

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สมาคม แห่งสถาบันพระปกเกล้า รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด จากสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นำโดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก

Written by : kpis_officer Posted on : May 17, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกันยา สถาบันพระปกเกล้า สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นำโดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก​ มอบน้ำดื่มคุณภาพ (SDG6)​ จำนวน​ 1,000​ ขวด​ ให้แก่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์ […]

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้น)

Written by : kpis_officer Posted on : May 15, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้น) โดยมี​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ท่าน มหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร​ เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเกิดให้ประโยชน์สูงสุดต่อไป ในนามของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอขอบพระคุณ​ ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม​ มา​ ณ​ โอกาสนี้ ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ ปนัดดา เจริญจิตมั่น​ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบชุดกล่องแก้วเอนกประสงค์​พร้อมกระเป๋าจำนวน​ 200​ ชุด​ และแก้ว COFFEE CUP จำนวน 200 ใบจาก บริษัท เจ.ซี.เจ.พลาส จำกัด Double Lock (ดับเบิ้ลล็อค)

Written by : kpis_officer Posted on : May 15, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ ปนัดดา เจริญจิตมั่น​ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ มอบชุดกล่องแก้วเอนกประสงค์​พร้อมกระเป๋าจำนวน​ 200​ ชุด​ และแก้ว COFFEE CUP จำนวน 200 ใบจาก บริษัท เจ.ซี.เจ.พลาส จำกัด Double Lock (ดับเบิ้ลล็อค) โดยมี​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ท่าน มหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร​ เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์มอบไว้เป็นของที่ระลึกในกิจกรรมต่างๆของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นอกจากนี้ยังได้มอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ […]

ในที่สุด!!!! วันนี้ก็มาถึง…เพราะเราคือที่!!! ทำถึง!!! จึ้งมากคุณน้า…แอดมินน้องไก่ห่มสไบ ไสเสลี่ยงมาเชิญชวน รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับเพียง 60 คนเท่านั้น!!! ค่าธรรมเนียม 69,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในในและนอกห้องเรียน เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 คลิ๊กเลย https://courses-kpi.com/ ติดต่อสอบถาม…สำนักบริการวิชาการ 0-2141-9784 / 0-2141-9717 / 0-2141-9697

Written by : kpis_officer Posted on : May 13, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram ในที่สุด!!!! วันนี้ก็มาถึง… เพราะเราคือที่!!! ทำถึง!!! จึ้งมากคุณน้า… แอดมินน้องไก่ห่มสไบ ไสเสลี่ยงมาเชิญชวน รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับเพียง 60 คนเท่านั้น!!! ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 69,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เปิดรับสมัครแล้ว….✍️ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 คลิ๊กเลยยยยย…🔻 https://courses-kpi.com/ ☎️ติดต่อสอบถาม…สำนักบริการวิชาการ 0-2141-9784 / 0-2141-9717 / 0-2141-9697 News , Notice

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า มอบหมายให้นางนุศรา เพียรสุภาพ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซ่อมแซมห้องพยาบาลและอาคารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันก่อน โดยมี นพ. อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพาดวารี รพ.อุตรดิตถ์

Written by : kpis_officer Posted on : May 11, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า มอบหมายให้นางนุศรา เพียรสุภาพ ผู้พิพากษาสมทบ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 200,000 บาท เพื่อซ่อมแซมห้องพยาบาลและอาคารโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ที่ได้รับความเสียหายอย่างหนักอันเนื่องมาจากพายุฤดูร้อนเมื่อวันก่อน โดยมี นพ. อายุส ภมะราภา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเป็นผู้รับมอบ ณ ห้องประชุมพาดวารี รพ.อุตรดิตถ์ ประมวลภาพกิจกรรม