วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร ผศ.ดร.ปนัดดา แก้วรักษา อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นพ.ณัฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณพชรพรรณ มาตรศรี อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10.​ ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Written by : kpis_officer Posted on : June 24, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 21 มิถุนายน 2567 เวลา 15.00 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ผศ.ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร ผศ.ดร.ปนัดดา แก้วรักษา อุปนายกฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์ นพ.ณัฐชัย สุวจิตตานนท์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ และคุณพชรพรรณ มาตรศรี อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 72 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2567 ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในหลวงรัชกาลที่ 10.​ […]

วันที่14-15 มิ.ย.2567 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า​ นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และข้าราชการในพื้นที่ ได้ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” หลังที่ 193 ให้นายสุรศักดิ์ กงพันลาด จังหวัดสกลนคร​ ,หลังที่​ 194 บ้าน นายประเสริฐ คำใบ จังหวัดนครพนม​ และหลังที่​195 บ้านนาง ประดิษฐ์ ประสงค์ดี จังหวัดนครพนม

Written by : kpis_officer Posted on : June 17, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่14-15 มิ.ย.2567 สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า​ นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อุปนายกฝ่ายกิจกรรมพิเศษ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และข้าราชการในพื้นที่ ได้ทำพิธีส่งมอบบ้าน ตามโครงการ “สร้างซ่อมแซมบ้านประชาชน สร้างกุศลถวายพ่อของแผ่นดิน” หลังที่ 193 ให้นายสุรศักดิ์ กงพันลาด บ้านท่าแร่ ตำบลท่าแร่ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร​ หลังที่​ 194 บ้าน นายประเสริฐ คำใบ บ้านข่า ตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม​ หลังที่​195 บ้านนาง […]

วันที่​ 14​ มิ.ย.2567 ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อุปนายก และนางสาว รังษิมา ทองพันชั่ง กรรมการบริหารร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และ UNPKFC,​ UNA-USA โดยตัวแทน ดร.​อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global​ President​ UNPKFCได้เดินทางมาเพื่อทำพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา, มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี และมอบระบบเครื่องกรองน้ำสะอาด 9 ขั้นตอน และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV จำนวน 2 ระบบ , เครื่องทำน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่องเพื่อใช้ในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มารับบริการทางแพทย์และกำลังพลใน รพ.ค่ายฯ อุปกรณ์ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน 19 จุด, เครื่องกระตุกหัวใจ 2 เครื่อง และอุปกรณ์ฟื้นฟูสุขภาพในห้องกายภาพบำบัด ซึ่งรวมเป็นมูลค่า 517,000บาท

Written by : kpis_officer Posted on : June 17, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่​ 14​ มิย.2567 ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ พร้อมด้วยนายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์ นายณัฐพล เดชวิทักษ์ อุปนายก และนางสาว รังษิมา ทองพันชั่ง กรรมการบริหารร่วมกับ มูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า และ UNPKFC,​ UNA-USA โดยตัวแทน ดร.​อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global​ President​ UNPKFCได้เดินทางมาเพื่อทำพิธีมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่ โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา, มณฑลทหารบกที่ 21 ค่ายสุรนารี และมอบระบบเครื่องกรองน้ำสะอาด 9 ขั้นตอน และฆ่าเชื้อโรคด้วย UV จำนวน 2 ระบบ , […]

วันที่ 10 มิถุนายน 2567 กรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่28 (ปปร28)”ณ ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ

Written by : kpis_officer Posted on : June 12, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ณ ประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร คุณพชรพรรณ มาตรศรี อุปนายกฝ่ายกิจกรรมสาธารณประโยชน์ คุณหญิง จันทร์ศรี ประธานฝ่ายปฏิคมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และดร.พรทิพย์ เตชะสมบูรณากิจ กรรมการบริหาร เข้าแนะนำประวัติความเป็นมา วัตถุประสงค์ และพันธกิจของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ให้กับนักศึกษาหลักสูตร “การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับผู้บริหารระดับสูงรุ่นที่28 (ปปร28)” โดยได้มีการบรรยายและฉายวีดิทัศน์แสดงผลงานของสมาคมในด้านต่างๆ และได้เชิญชวนนักศึกษาเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมต่างๆ ของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าที่จะมีขึ้นในอนาคตต่อไป ประมวลภาพกิจกรรม

สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และมูลนิธิเพื่อสถาบันพระปกเกล้า ขอแสดงความยินดีกับ ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้าและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ในโอกาสที่ได้รับรางวัลระดับโลก ด้านมนุษยธรรม จากสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นับเป็นสุภาพสตรีไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ http://www.khaotuathai.com/KHTT/36406/

Written by : kpis_officer Posted on : June 9, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram ดร. ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เข้ารับรางวัล ระดับโลกด้านมนุษยธรรมจากสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) โดย ดร. อภินิตา ไชยชนะ ประธานสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ และประธานระดับโลก ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ สมาคมสหประชาชาติ แห่งโคเชลลาแวลลีย์ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา UNA-USA (United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America) เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติ บุคคลที่มีความโดดเด่นที่อุทิศตนเพื่อสังคม ด้านมนุษยธรรมในระดับโลก โดยทางสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ ได้พิจารณาตามคุณสมบัติด้านธรรมาภิบาล โดยมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของ […]

วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า เข้าบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ

Written by : kpis_officer Posted on : June 4, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 16.30 น. สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ดร.เศรษฐินันท์ ศิริสกุลเขมทัต อุปนายกฝ่ายกิจกรรมเทิดพระเกียรติและวารสาร พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ณ สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่​ 29​ พฤษภาคม​ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร​ ดร.พรทิพย์ เตชะบูรณากิจ นางรุ่งทิพย์ สูงสว่าง​ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง​ มอบ อุปกรณ์กีฬาจากบริษัทมาราธอน​ มูลค่า​ 20,000​ บาท​ให้แก่​ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น​ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​

Written by : kpis_officer Posted on : May 30, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่​ 29​ พฤษภาคม​ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดย​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมและกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า​ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร​ ดร.พรทิพย์ เตชะบูรณากิจ นางรุ่งทิพย์ สูงสว่าง​ นางสาวรังษิมา ทองพันชั่ง​ มอบ อุปกรณ์กีฬาจากบริษัทมาราธอน​ มูลค่า​ 20,000​ บาท​ให้แก่​ชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น​ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์​ โดยมี​ ดร.วิชัย ไทยถาวร​ รองประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รศ.ดร.อนุชาติ ศรีศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ นายวรัญญู วอทอง ประธานชมรมเด็กและเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์​ เพื่อส่งมอบต่อให้แก่โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า​ ต.​ นิคม​ […]

สารจาก​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America

Written by : kpis_officer Posted on : May 15, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) โดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America ขอขอบพระคุณที่ให้โอกาส UNPKFC​ ได้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ ขอชื่นชมสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ โดยการนำของ ดร.​ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ […]

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 สมาคม แห่งสถาบันพระปกเกล้า รับมอบน้ำดื่ม จำนวน 1,000 ขวด จากสภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นำโดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ United Nations Association Coachella Valley California Chapter United States of America พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก

Written by : kpis_officer Posted on : May 17, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกันยา สถาบันพระปกเกล้า สภาสหพันธ์รักษาสันติภาพ United Peace Keepers Federal Council (UNPKFC) นำโดย​ ดร.​ อภินิตา​ ไชยชนะ​ Global President​ UNPKFC and Global Chairman for South East Asia​ UNA-USA​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารและสมาชิก​ มอบน้ำดื่มคุณภาพ (SDG6)​ จำนวน​ 1,000​ ขวด​ ให้แก่สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า โดยมี ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์ […]

วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้น)

Written by : kpis_officer Posted on : May 15, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram วันที่ 14 พฤษภาคม 2567​ ณ.​ ห้องห้ากันยา​ สถาบันพระปกเกล้า ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม ที่ปรึกษาสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า กรรมการสภาสถาบันพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 15,000 ชิ้น (หนึ่งหมื่นห้าพันชิ้น) โดยมี​ ดร.​ ธิติมา​ หล่อพิพัฒน์​ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า​ และกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันพระปกเกล้า ท่าน มหรรณพ​ เดชวิทักษ์​ นายกกิตติมศักดิ์​ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร​ เป็นผู้รับมอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนหรือหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลือเพื่อเกิดให้ประโยชน์สูงสุดต่อไป ในนามของสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ขอขอบพระคุณ​ ดร.​ สุมาลี อุทัยเฉลิม​ มา​ ณ​ โอกาสนี้ ประมวลภาพกิจกรรม