คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง

Alumni Award คุณรุ่งทิพย์ สูงสว่าง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คุณอรรฆยา พลตื้อ

Alumni Award คุณอรรฆยา พลตื้อ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คุณธันยลักษณ์ พรหมมณี

Alumni Award คุณธันยลักษณ์ พรหมมณี ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คุณภารดี วรเกริกกุลชัย

Alumni Award คุณภารดี วรเกริกกุลชัย ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คุณวุฒิพงศ์ วนากุล

Alumni Award คุณวุฒิพงศ์ วนากุล ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คุณกฤษณ์ อิ่มแสง

Alumni Award คุณกฤษณ์ อิ่มแสง ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

คุณประยูร เหล่าสายเชื้อ

Alumni Award คุณประยูร เหล่าสายเชื้อ ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว

Alumni Award นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566 คลิปสัมภาษณ์ศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2566

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล  จำกัด

Organize Award บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทเครื่องปรับอากาศสัญชาติไทย ที่มุ่งสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีล้ำสมัย บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มุ่งสร้างนวัตกรรมเพื่อสุขภาพ มีความประหยัด และทันสมัยเข้ากับเทรนด์โลกยุคใหม่ โดยมีการพัฒนาแผ่นฟอกอากาศพิเศษ ที่ได้ศึกษาวิจัยมากว่า 10 ปี อีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมการเชื่อมต่อเครื่องปรับอากาศกับการใช้งานอินเตอร์เน็ต ผ่านแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน ที่ผู้ใช้สามารถตรวจสอบอุปกรณ์ภายในแอร์ได้เองกว่า 30 รายการ รวมถึง ตรวจสอบค่าไฟฟ้าได้เป็นรายชั่วโมงและรายวัน อีกทั้ง มีหมวดประหยัดไฟ และยังสามารถติดตั้ง GPS ควบคุมการเปิดปิด และกำหนดอุณหภูมิได้จากทุกสถานที่ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้อีกด้วย ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรม บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จึงได้พัฒนาระบบแลกเปลี่ยนอากาศภายในคลินิคทันตกรรม เพื่อช่วยแก้ปัญหาในช่วงของการระบาดของโรค COVID-19 ทำให้เชื้อโรคต่างๆที่ลอยอยู่ในอากาศลดลง และลดปัญหาฝุ่น PM2.5 ทำให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดแก่ทันตแพทย์ บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการภายในคลินิคทันตกรรมอีกด้วย ดังนั้น บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดจึงสมควรได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็น […]