ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2565

Written by : kpis_officer Posted on : July 26, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2565 • ท่าน มหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ • ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม News , Notice วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 เวลา 18.00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 3/2565 นำโดย ท่าน มหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกสมาคมกิตติมศักดิ์ ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ ลียะวณิช เลขาธิการ […]