ในที่สุด!!!! วันนี้ก็มาถึง…เพราะเราคือที่!!! ทำถึง!!! จึ้งมากคุณน้า…แอดมินน้องไก่ห่มสไบ ไสเสลี่ยงมาเชิญชวน รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับเพียง 60 คนเท่านั้น!!! ค่าธรรมเนียม 69,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในในและนอกห้องเรียน เปิดรับสมัครแล้ว ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 คลิ๊กเลย https://courses-kpi.com/ ติดต่อสอบถาม…สำนักบริการวิชาการ 0-2141-9784 / 0-2141-9717 / 0-2141-9697

Written by : kpis_officer Posted on : May 13, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram ในที่สุด!!!! วันนี้ก็มาถึง… เพราะเราคือที่!!! ทำถึง!!! จึ้งมากคุณน้า… แอดมินน้องไก่ห่มสไบ ไสเสลี่ยงมาเชิญชวน รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาอบรม หลักสูตรเสริมสร้างความเป็นพลเมืองทางวัฒนธรรมและธรรมาภิบาล รุ่นที่ 2 เปิดรับเพียง 60 คนเท่านั้น!!! ค่าธรรมเนียมการศึกษาเพียง 69,000 บาท ครอบคลุมทั้งการเรียนรู้ในและนอกห้องเรียน เปิดรับสมัครแล้ว….✍️ ระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2567 คลิ๊กเลยยยยย…🔻 https://courses-kpi.com/ ☎️ติดต่อสอบถาม…สำนักบริการวิชาการ 0-2141-9784 / 0-2141-9717 / 0-2141-9697 News , Notice

หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2567 ณ วันที่ 27 เมษายน 2567

Written by : kpis_officer Posted on : May 2, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram คณะกรรมการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2567 หนังสือแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงาน “5 กันยา วันสถาบันพระปกเกล้า” ประจำปี 2567 ณ วันที่ 27 เมษายน 2567 News , Notice

รายการ…คิดดี สังคมดีตอน: บทบาทแพทยสภากับการพัฒนาเครือข่ายทางสาธารณสุข

Written by : kpis_officer Posted on : April 25, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram รายการ คิดดี สังคมดี ตอน: บทบาทแพทยสภากับการพัฒนาเครือข่ายทางสาธารณสุข แขกรับเชิญ: พล.อ.ท. นพ.อิทธิพร คณะเจริญ – เลขาธิการแพทยสภา News , Notice

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 30 เมษายน 2567

Written by : kpis_officer Posted on : April 5, 2024 Tags : Facebook Twitter Instagram ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 วันอังคารที่ 30เมษายน 2567 ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพรพปกเกล้า ชั้น 5 อาคารรัฐศาสนภัคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ News , Notice

ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566

Written by : kpis_officer Posted on : April 1, 2023 Tags : Facebook Twitter Instagram ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 วันอังคารที่ 25 เมษายน 2566 และขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม ระหว่างสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ากับสภาทนายความแห่งประเทศไทยในบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่สมาชิกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพรพปกเกล้า ชั้น 5 อาคารรัฐศาสนภัคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ News , Notice

ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566

Written by : kpis_officer Posted on : December 22, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญ 1/2566 วันที่ 10 มกราคม 2566 ห้องประชุมประชาธิปก สถาบันพรพปกเกล้า ชั้น 5 อาคารรัฐศาสนภัคดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ News , Notice

ประชุมการเตรียมความพร้อมงาน 5 กันยาฯ 3/2565

Written by : kpis_officer Posted on : August 23, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram รายงานความคืบหน้างาน 5 กันยาฯ ภายใต้การบริหารงานของ • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ • นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ • เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์ • เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ News , Notice วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น. ที่ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการบริหารร่วมกับคณะกรรมการกลางสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 2/2565 นำโดย ท่านมหรรณพ เดชวิทักษ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า ทำหน้าที่ประธานการประชุม […]

ประชุมการเตรียมความพร้อมงาน 5 กันยาฯ 2/2565

Written by : kpis_officer Posted on : August 12, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram ประชุมการเตรียมความพร้อมงาน 5 กันยาฯ 2/2565 ภายใต้การบริหารงานของ • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ • นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ • เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์ • เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ News , Notice ในวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 เวลา 18:00 น ที่ห้องสัตมรามาธิราช สถาบันพระปกเกล้า มีการประชุมคณะกรรมการจัดงาน 5 กันยายน วันสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ […]

GET TOGETHER MEETING

Written by : kpis_officer Posted on : July 31, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นัดประชุมครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การบริหารงานของ • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ เข้าร่วมประชุมให้คำแนะนำ • นายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ • เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์ • เหรัญญิกสมาคม นายเอ็นนู ซื่อสุวรรณ Notice คณะกรรมการบริหารสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า นัดประชุมครั้งแรก วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 ภายใต้การบริหารงานของนายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ โดยมีนายกสมาคมกิติมศักดิ์ นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ เลขาธิการ นายเอียง อรรถยุทธ์ […]

ต้อนรับนักศึกษารุ่นที่ 26

Written by : kpis_officer Posted on : July 31, 2022 Tags : Facebook Twitter Instagram กล่าวต้อนรับนักศึกษาหลักสูตรการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 26 (ปปร.26) ภายใต้การบริหารงานของ • นายกสมาคม ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ โดยตัวแทนคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ • นางสาวเมตตา ปราบสุธา อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร • นายอรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ เลขาธิการ • นางสาวณัชชาวีล์ วาณิชย์สุรางค์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ News , Notice วันอังคารที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 08:30 น. นางสาวเมตตา ปราบสุธา อุปนายกฝ่ายสื่อสารองค์กร สมาคมเเห่งสถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยนายอรรถยุทธ์ ลียะวณิชย์ เลขาธิการ และนางสาวณัชชาวีล์ […]